Wielostopniowe Kolumny Kontaktowe

Strona Główna : : Wielostopniowe Kolumny Kontaktowe

 

Wielostopniowe kolumny kontaktowe  WOFIL to innowacyjna technologia służąca do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz uzyskiwania wody procesowej wysokiej jakości  w różnych gałęziach przemysłu (np. spożywczym, farmaceutycznym, w wodociągach miejskich) za pomocą ozonu.  Jednym z głównych problemów ozonowania wody w konwencjonalnych zbiornikach kontaktowych w instalacjach pracujących z dużą zmiennością przepływów  jest trudność utrzymania stężenia ozonu resztkowego i czasu kontaktu ozonu z wodą na stałym poziomie.


Dzięki innowacyjnemu projektowi, kolumny WOFIL  zapewniają zachowanie optymalnych parametrów procesu takich jak rozproszenie ozonu w wodzie, stopień utlenienia, odgazowanie wody po procesie oraz odzysk zdesorbowanego niewykorzystanego ozonu. Powoduje to 100% skuteczność usuwania mikroorganizmów chorobotwórczych w odpływie z komory kontaktowej (poniżej progu oznaczalności) bez jednoczesnego powstawania ubocznych produktów ozonowania (np. bromiany, formaldehyd) należących do grupy związków o charakterze kancerogennym.


Zastosowanie kolumn kontaktowych WOFIL w instalacjach o zmiennych przepływach wody pozwala na znaczącą poprawę skuteczności oraz efektywności energetycznej całego procesu oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 


Proces jest w pełni zautomatyzowany, a dzięki pomiarowi on-line stężenia ozonu resztkowego w kolumnie (przy odpowiednim czasie kontaktu)  na bieżąco regulowana jest praca generatorów ozonu. Utrzymanie na niezmiennym poziomie optymalnych parametrów procesowych w kolumnie wiąże się z mniejszym zużyciem ozonu i wpływa na obniżenie kosztów eksploatacyjnych technologii dezynfekcji wody.
 

 

Wielostopniowe Kolumny Kontaktowe - PDF

 

Copyright 2017 Wofil. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl