SPID Mobilny System Płukania i Dezynfekcji Ozonem

:: Strona Główna : Oferta : SPID Mobilny System Płukania i Dezynfekcji Ozonem

System SPiD dedykowany jest zarówno do branży wodociągowej, spożywczej jak i basenowej -

posiada szeroki wachlarz zastosowań:

 

 • dezynfekcja po skażeniach,
 • mycie i płukanie urządzeń technologicznych,
 • mycie i dezynfekcja warzyw, owoców i ryb,
 • odkażanie i dezynfekcja urządzeń infrastruktury technicznej m.in. ujęć wody i filtrów żwirowo-piaskowych

 

Ozon skutecznie usuwa z wody:

 • bakterie E.Coli,
 • wirusy Polio,
 • cysty Giardia,
 • pierwotniaki Cryptosporiium,
 • Legionellę pneumophila,
 • bakterie listerii,
 • grzyby,
 • pleśnie i inne.

 

 

 

TECHNOLOGIA

Mycie i odkażanie ozonem niweluje do 100% ilość bakterii, a właściwości organoleptyczne produktów są w pełni akceptowalne dla konsumenta. W urządzeniu została zastosowana technologia wykorzystania ozonu w sposób przyjazny środowisku, bazująca tylko na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Ozon rozkłada się w 100% do czystego tlenu po procesach technologicznych, a produkty i urządzenia infrastruktury technologicznej nie wymagają ponownego płukania. Dzięki temu obniżamy ilość zużywanej wody, skracamy czas awarii i wprowadzenia urządzeń do ruchu. Dodatkowo urządzenie posiada przenośny system wysokociśnieniowy do mycia powierzchni technologicznych oraz zbiorników i samochodów dostawczych. W przypadku stacji uzdatniania wody wykorzystujemy urządzenie do dezynfekcji ujęć wody, komór z kratami, piaskowników, studni głębinowych, zbiorników terenowych, sieci wewnątrz zakładowych. Dezynfekcja filtrów żwirowo-piaskowych otwartych i ciśnieniowych jest prosta i szybka, bez potrzeby dodatkowego płukania. Charakter proekologiczny podkreśla fakt, że w procesach wytwarzania wody wysokoozonowanej nie są wykorzystywane żadne chemikalia, tylko energia elektryczna.


URZĄDZENIA

Dostępne są urządzenia o różnej wielkości i wydajności. W skład kompletnej instalacji wchodzą urządzenia do wytwarzania ozonu z otaczającego powietrza, kolumny kontaktowe do wytwarzania mieszaniny wodnoozonowej o odpowiedniej koncentracji wraz z systemem odpowietrzenia, które minimalizują desorpcję ozonu resztkowego do atmosfery. Nad bezpieczeństwem produkcji czuwają czujniki ozonu resztkowego w wodzie i powietrzu. Dla bezpieczeństwa obsługi zastosowane są dysze myjące bez mgły i destruktory ozonu resztkowego. Urządzenie było testowane na różnych zanieczyszczeniach przemysłowych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych.


ZASTOSOWANIE


BRANŻA WODOCIĄGOWA


Dezynfekcja i płukanie:

 • sieci wodociągowych
 • hydrantów
 • armatury, pomp, instalacji technologicznych, etc.
 • filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych
 • zbiorników magazynowych wody czystej, zbiorników
 • technologicznych, piaskowników, etc.
 • aeratorów
 • zbiorników, beczkowozów
 • wewnętrznych instalacji wodnych
 • studzienek kanalizacyjnych
 • samochodów komunalnych, kół śmieciarek, etc.
 • placów oraz pomieszczeń (ścian i posadzek)
 • instalacji wewnętrznych szpitali, szkół, hoteli
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odorów z mytych powierzchni

 

 

BRANŻA SPOŻYWCZA


Dezynfekcja i płukanie:

 • studni i ujęć wody
 • armatury, pomp, instalacji technologicznych, etc.
 • filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych
 • zbiorników technologicznych
 • aeratorów
 • warzyw i owoców
 • ryb i drobiu na każdym etapie produkcji
 • w procesie schładzania wędlin
 • produktów pochodzenia roślinnego (pasze) oraz
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odorów z mytych powierzchni

 

 

 

BRANŻA BASENOWA


Dezynfekcja i płukanie:

 • armatury, pomp, instalacji technologicznych, etc.
 • filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych
 • zbiorników technologicznych
 • przybasenia, ścian i posadzek
 • niecek basenów
 • jacuzzi
 • atrakcji wodnych

DOZOWANIE WODY WYSOKOOZONOWANEJ:

 • przed filtry żwirowo-piaskowe
 • przed filtry z węglem aktywnym
 • w przerwach technologicznych bezpośrednio do instalacji hydraulicznych
 

 

MODUŁY ZASTOSOWANE W SYSTEMIE

MIESZANIA (mieszanie ozonu z wodą w kolumnie utleniania)

ODGAZOWANIA (w kolumnie przetrzymania)

PRZYGOTOWANIA WODY (w kolumnie utleniania)

WYTWARZANIA TLENU (wytwarzanie tlenu z otaczającego powietrza)

WYTWARZANIA OZONU (bloki plazmatyczne)

UTRZYMANIA NADCIŚNIENIA

DESTRUKCJI OZONU (wraz z przedmuchem ozonu nadmiarowego)

BEZPIECZEŃSTWA (pułapka wodno-gazowa)

WPROWADZANIA OZONU DO WODY

POMPOWY (wody wysokoozonowanej)

MYCIA (mycie i odkażanie lancą z przewodem)

STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO (panel wyświetlający wszystkie procesy)

POMIAROWY I (ozon resztkowy w wodzie)

POMIAROWY II (ozon w powietrzu)

 

SPID w przetwórstwie rybnym - PDF

SPID branża spożywcza - PDF

SPID branża wodociągowa - PDF

SPID Obniżenie chloru związanego w basenach kąpielowych - PDF

Copyright 2017 Wofil. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Pozycjonowanie: Topway.pl