Przedsiębiorstwa wodociągowe

Strona Główna : Przedsiębiorstwa wodociągowe

Do niedawna tylko duże przedsiębiorstwa produkujące wodę dla ludności mogły pozwolić sobie na stosowanie technologii ozonowania. Obecnie jednak także małe i średnie zakłady wodociągowe mogą zostać wyposażone w nowoczesne systemy ozonowania, których koszt jest często porównywalny, a dzięki dotacjom z Unii Europejskiej na zastosowanie nowych technologii, niejednokrotnie niższy w stosunku do tradycyjnych metod uzdatniania wody.

Dla zakładów wodociągowych szukających skutecznych instalacji usuwających żelazo, mangan i inne związki z wody, firma WOFIL proponuje proekologiczną technologię oczyszczania wody bez zastosowania środków chemicznych. W przeciwieństwie do konkurencji wszystkie nasze instalacje przygotowane są do oczyszczania wody o różnych, także skrajnie złych parametrach. Pełny efekt oczyszczenia wody można uzyskać w ciągu kilku dni, w przeciwieństwie do tradycyjnych technologii, gdzie proces taki trwa kilka miesięcy.

Dodatkowo monitoring internetowy umożliwia nadzór i utrzymanie pełnej sprawności produkcyjnej instalacji WOFIL. Funkcja sterowania stacją przez Internet (przeprowadzana bezpośrednio z siedziby firmy w Krynicy) pozwala na jej montaż w dowolnym miejscu na świecie bez konieczności tworzenia na szeroką skalę oddziałów serwisowych oraz zatrudniania przez Klienta wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej niezbędnej do obsługi stacji. Tak nowoczesne rozwiązanie zabezpiecza przyszłych klientów przed występowaniem awarii i kosztownych napraw serwisowych, a dzięki własnemu zapleczu produkcyjnemu firmy możliwa jest błyskawiczna dostawa niezbędnych części zamiennych. Tak więc, przy zakupie stacji klient nie musi obawiać się o dostępność serwisu, jego lokalizację oraz szybkość reakcji. Skomputeryzowanie wszystkich procesów umożliwia w prosty sposób archiwizowanie danych i monitoring zachodzących procesów.

Technologia proponowana przez WOFIL umożliwia minimalizację dawek ozonu w procesie ozonowania pośredniego. Efektywność usuwania z wody żelaza, manganu, barwy, smaku jest bardzo wysoka i wynosi ponad 95% a związków Tri i Tetra 99%. Efektywność wyprodukowanego i wykorzystanego w procesach oczyszczania ozonu wynosi ponad 90%. Stacje są zaprojektowane z wysokim współczynnikiem niezawodności, czyli każdy system zbudowany jest z dwóch podsystemów, tak aby zachować nieprzerwaną pracę. Przy większych instalacjach zastosowane jest nawet do 10 podsystemów. Oprócz tego każdy podsystem ma możliwość pracy bez nadrzędnej jednostki sterującej.

fotorelacje

Copyright 2017 Wofil. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl