Współpraca Naukowa

Strona Główna : Współpraca Naukowa

Firma Wofil należy do konsorcjum naukowo-przemysłowego Dewil-Eko, którego liderem jest Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej.
Konsorcjum Dewil-Eko realizuje projekt rozwojowy:

"Technologie nietermicznej plazmy wspomagane zaawansowanymi procesami utleniania i energią słoneczną do usuwania zanieczyszczeń chemicznych
i biologicznych powstających wskutek powodzi i katastrof ekologicznych."

 

W zakresie badań nad zastosowaniem ozonu Wofil ściśle współpracuje z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W roku 2011, wraz z europejskimi instytutami, firma Wofil przystąpiła do Akcji COST MP1101 pn. "Biomedical Applications of Atmospheric Pressure Plasmas" ("Biomedyczne zastosowania plazmy generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym"), określonej akronimem "Bioplasma". Akcja koncentruje się na medycznych i biomedycznych zastosowaniach niskotemperaturowej nietermicznej plazmy generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym w takich dziedzinach jak obróbka powierzchni urządzeń biomedycznych, sterylizacja i techniki terapeutyczne, takie jak sterylizacja ran i leczenie ran. Jest to zagadnienie interdyscyplinarne: Akcja będzie obejmować lekarzy, biologów, chemików i fizyków, wraz z przedstawicielami przemysłu gotowymi do wykorzystywania wyników badań.

Ogólnym celem uczestników Akcji jest opracowanie synergicznych powiązań pomiędzy ich programami badawczymi, a także pełne wykorzystanie możliwości wynikających z tej współpracy w celu stworzenia pozycji lidera w Europie w tej ważnej dziedzinie naukowej.

 

fotorelacje

Copyright 2017 Wofil. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl