Mobilny system dezynfekcji ozonem

Strona Główna : Mobilny system dezynfekcji ozonem


O Z O D E S  -  S P i D

 

S Y S T E M   P Ł U K A N I A   I   D E Z Y N F E K C J I

 

NARESZCIE KONIEC Z BAKTERIAMI

 

Firma WOFIL OZONE TECHNOLOGY ma przyjemność poinformować ze wprowadziła na rynek długo oczekiwany

 

 MOBILNY SYSTEM OZONOWANIA - O Z O D E S - S P i D

 

System SPiD dedykowany jest zarówno do branży wodociągowej, spożywczej jak i basenowej -

posiada szeroki wachlarz zastosowań:

 • dezynfekcja po skażeniach,
 • mycie i płukanie urządzeń technologicznych,
 • mycie i dezynfekcja warzyw, owoców i ryb,
 • odkażenie i dezynfekcja urządzeń infrastruktury technicznej min. ujęć wody i filtrów żwirowopiaskowych
  i innych, z których usuwamy:
  • bakterie E.Coli,
  • wirusy Polio,
  • cysty Giardia,
  • pierwotniaki Cryptosporiium,
  • Legionellę pneumophila,
  • bakterie listerii,
  • grzyby,
  • pleśnie i inne.

 

Technologia
Mycie i odkażanie ozonem niweluje do 100% ilość bakterii, a właściwości organoleptyczne produktów spożywczych są w pełni akceptowalne dla konsumenta. W urządzeniu została zastosowana technologia wykorzystania ozonu w sposób przyjazny środowisku, bazująca tylko na naturalnych procesach zachodzących w przyrodzie. Ozon rozkłada się w 100% do czystego tlenu po procesach technologicznych, a produkty spożywcze i urządzenia infrastruktury technologicznej nie wymagają ponownego płukania. Dzięki temu obniżamy ilość zużywanej wody, skracamy czas awarii i wprowadzenia urządzeń do ruchu. Dodatkowo urządzenie posiada przenośny system wysokociśnieniowy do mycia powierzchni technologicznych oraz zbiorników i samochodów dostawczych. W przypadku stacji uzdatniania wody wykorzystujemy urządzenie do dezynfekcji ujęć wody, komór z kratami, piaskowników, studni głębinowych, zbiorników terenowych, sieci wewnątrz zakładowych. Dezynfekcja filtrów żwirowo-piaskowych otwartych i ciśnieniowych jest prosta i szybka, bez potrzeby dodatkowego płukania. Charakter proekologiczny podkreśla fakt, że w procesach wytwarzania wody wysokoozonowanej nie są wykorzystywane żadne chemikalia, tylko energia elektryczna.

Urządzenia
Dostępne są urządzenia o różnej wielkości i wydajności. W skład kompletnej instalacji wchodzą urządzenia do wytwarzania ozonu z otaczającego powietrza, kolumny kontaktowe do wytwarzania mieszaniny wodnoozonowej o odpowiedniej koncentracji wraz z systemem odpowietrzenia, które minimalizują desorpcję ozonu resztkowego do atmosfery. Nad bezpieczeństwem produkcji czuwają czujniki ozonu resztkowego w wodzie i powietrzu. Dla bezpieczeństwa obsługi zastosowane są dysze myjące bez mgły i destruktory ozonu resztkowego. Urządzenie było testowane na różnych zanieczyszczeniach przemysłowych oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 

Pobierz ulotki

SPID - Dezynfekcja Ozonem do obniżenia chloru związanego w basenach kąpielowych

SPID - Dezynfekcja Ozonem w Przetwórstwie Spożywczym

SPID - Dezynfekcja Ozonem w Hodowli Ryb

SPID - Dezynfekcja Ozonem w Przetwórstwie Ryb

SPID - Koniec z Bakteriami w Sieci Wodociągowej

 

 

 

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH CECH

SYSTEMU - O Z O D E S   S P i D

 

 

BRANŻA SPOŻYWCZA

ZASTOSOWANIE

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

 

 • dezynfekcja hydrantów
 • dezynfekcja armatury, pomp, instalacji technologicznych, itp.
 •  dezynfekcja filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych
 • mycie i dezynfekcja zbiorników magazynowych wody czystej, zbiorników technologicznych, piaskowników, itd.
 • dezynfekcja Aeratorów,
 • dezynfekcja zbiorników beczkowozów
 • dezynfekcja wewnętrznych instalacji wodnych
 • płukanie i dezynfekcja studzienek kanalizacyjnych
 • mycie i dezynfekcja samochodów komunalnych, kół śmieciarek, itd.
 • mycie, dezynfekcja placów oraz  pomieszczeń (ścian i posadzek)
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odoru z mytych powierzchni
 • mycie i dezynfekcja środków spożywczych (warzywa, owoce, ryby, mięso, wędliny)

 

 

 • moduł mieszania ozonu z wodą w Kolumnie utleniania
 •  moduł odgazowania w Kolumnie przetrzymania
 • moduł przygotowania wody w Kolumnie utleniania
 • moduł wytwarzania tlenu z otaczającego powietrza
 • moduł wytwarzania ozonu w blokach plazmatycznych
 • moduł utrzymania nadciśnienia w Kolumnach kontaktowych
 • moduł destrukcji z przedmuchem ozonu nadmiarowego
 • moduł bezpieczeństwa pułapka wodno-gazowa
 • moduł wprowadzania ozonu do wody
 • moduł pompowy wody wysokoozonowanej
 • moduł mycia i odkażania lancą z przewodem
 • moduł sterowania automatycznego procesem z kolorowym wyświetlaniem wszystkich procesów
 • moduł pomiaru ozonu resztkowego w wodzie
 • moduł pomiaru ozonu w powietrzu

 

Pobierz ulotkę

 

 

BRANŻA WODOCIĄGOWA

ZASTOSOWANIE

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

 

 • dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowych
 • dezynfekcja hydrantów
 • dezynfekcja armatury, pomp, instalacji technologicznych, itp.
 • dezynfekcja filtrów oraz złóż piaskowych i węglowych
 • mycie i dezynfekcja zbiorników magazynowych wody czystej, zbiorników technologicznych, piaskowników, itd.
 • dezynfekcja Aeratorów,
 • dezynfekcja zbiorników beczkowozów
 • dezynfekcja wewnętrznych instalacji wodnych
 • płukanie i dezynfekcja studzienek kanalizacyjnych
 • mycie i dezynfekcja samochodów komunalnych, kół śmieciarek, itd.
 • mycie, dezynfekcja placów oraz  pomieszczeń (ścian i posadzek)
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów i odoru z mytych powierzchni

 

 • moduł mieszania ozonu z wodą w Kolumnie utleniania
 • moduł odgazowania w Kolumnie przetrzymania
 • moduł przygotowania wody w Kolumnie utleniania
 • moduł wytwarzania tlenu z otaczającego powietrza
 • moduł wytwarzania ozonu w blokach plazmatycznych
 • moduł utrzymania nadciśnienia w Kolumnach kontaktowych
 • moduł destrukcji z przedmuchem ozonu nadmiarowego
 • moduł bezpieczeństwa pułapka wodno-gazowa
 • moduł wprowadzania ozonu do wody
 • moduł pompowy wody wysokoozonowanej
 • moduł mycia i odkażania lancą z przewodem
 • moduł sterowania automatycznego procesem z kolorowym wyświetlaniem wszystkich procesów
 • moduł pomiaru ozonu resztkowego w wodzie
 • moduł pomiaru ozonu w powietrzu

 

POBIERZ ULOTKĘ

 

fotorelacje

Copyright 2017 Wofil. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: iPolska.com.pl